top of page

Właściciel pomysłu :

 

Silesian Radioamateur Group SP9YFF

Czas trwania : 17.09 - 18.12.2016

Cel programu :

 

- Propagowanie wiedzy historycznej związanej głównie z Obszarem Warownym Śląsk (OWS) w kraju i zagranicą, poprzez zachęcanie do zwiedzania

i pracę terenową na falach eteru radiostacji amatorskiej zainstalowanej w wybranych obiektach wchodzących w skład OWS i innych zwiazanych

z historią Śląska.

- Promocja kultury i tradycji regionu Śląska w kraju i zagranicą, poprzez nawiązywanie łączności ze stacjami amatorskimi

   na wszystkich kontynentach.

 

O programie :

 

Program powstał bazując na doświadczeniach SRG SP9YFF biorącego czynny udział w podobnych światowych programach krótkofalarskich

World Wide Flora & Fauna in Amateur Radio , World Castles Award 

 we współpracy z 

  - Oddziałem Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców w Katowicach (OT-06 PZK) 

  - Stowarzyszeniem Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”

  -SP9ZPS Harcerskim Klubem Łączności "POSMYK" przy Hufcu ZHP Piekary Śląskie

 

Program ma charakter otwarty i rozwojowy a podane informacje i założenia mogą ulegać zmianom.

Wszelkie sugestie można kierowac na adres podany w zakładce kontakt.

Program budowany jest bezinteresownie przez organizatorów przy wsparciu i hojności sponsorów.

Organizatorzy nie czerpią żadnych zysków z programu.

 

          Zapraszamy do współpracy krótkofalowców, ich organizacje oraz inne osoby oraz instytucje.

Patroni medialni :

                  

 

 

 

Są z nami również :

 

 

 

 

 

 

 

Linki www:

OWS by Wiki (pol)                             

OWS by Wiki (eng)

Fortified Area of Silesia by Wikimedia commons (eng)

Fortress Europe: European Fortifications Of World War II (eng)

Fortyfikacja.pl (pol) 

Tajemnicze fortyfikacje.pl (pl)

Zabytki Górnego Śląska (pol)

 

SP9YFF 

OT-06 PZK 

Pro Fortalicium 

SP9ZPS                                                   

                                                         

bottom of page