top of page
cooltext378901755724161.png
Tak było --> 2016   2019
21-30 maj 2021
eng.jpg
To już trzecia edycja programu Silesian Fortifications On The Air /Obszar Warowny Śląsk w eterze/ promującego w kraju i za granicą
Górnośląska linię Maginota.
Tym razem w trzech panelach, dla każdego coś dobrego. Tradycyjnie dla Krótkofalowców, ale też dla zdrowia czyli turystycznie rowerkiem lub pieszo oraz dla młodzieży zwłaszcza Harcerzy.
W tym roku jadą lub nadają z nami:
Inspektorat Łączności Chorągiew Śląska ZHP - SP9ZHP
Obszar Warowny Śląsk na rowerze
Śląska Grupa Krótkofalowców SP9YFF
„Pro Fortalicium” Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
Dla Krótkofalowców
W celu zdobycia pamiątkowego dyplomu, należy w terminie od 21.05.2021- 30.05.2021 przeprowadzić 4 QSO (łączności), w 4 dowolne dni ,
dowolną emisją, na dowolnym pasmie amatorskim, ze wskazanymi niżej stacjami pracującymi z obiektów Obszaru Warownego Śląsk (OWŚ).
Preferowane częstotliwości na UHF/VHF
 - direct 145.525 Mhz
 - przemiennik SR9E    145.725 Mhz CTCSS 71.9 Hz ,FM+echolink
 - przemiennik SR9SS  439.100 Mhz CTCSS 71.9 Hz,narrow FM+FM-Link
Inne informacje o stacjach pracujących z OWŚ jak zwykle na dx-clustrze.
Dyplomy w wersji elektronicznej do pobrania TU
Dzień                 Znak                                                Aktywność z                                                                     Info
21.05.2021      SP9YFF                        - AMG022    Grupa Bojowa Kłodnica    WCA: SP-03170     Schron bojowy Nr 75, ok.8-10lt
21.05.2021      SP9YFF                        - AMG041    Punkt Oporu Radoszowy    WCA: SP-03189     Schron bojowy Nr 76, ok. 11-13lt
22.05.2021      SP9YFF                        -AMG013     Odcinek Tarnowskie Góry    WCA: SP-03161
23.05.2021      HF100HCH                   - AMG048    Schron dowodzenia OWŚląsk    WCA: SP-03196
24.05.2021      SP9YFF                        - AMG043    Punkt Oporu wzg. 298 Kamień    WCA: SP-03191 
27.05.2021       SP9YFF                       - AMG046    Punkt oporu wzg. 310 Bobrowniki    WCA: SP-03194  
29.05.2021       SP9YFF                       - AMG020    Grupa Bojowa Brzeziny            WCA: SP-03168                                                               
30.05.2021      SP9ZHP,SP9ZPS          - AMG024 Grupa Bojowa Wesoła  WCA: SP-03172  Schron bojowy nr 52
                                                                  Izba Muzealna Obszaru Warownego „Śląsk”                                                                          
                                                                       Dobieszowice - zakończenie SFOT-y III
                                                              
                                                                  
                                                               
Dla Turystów
a/ Rowerkiem,- Zapraszamy do przejechania wraz z reprezentacją współorganizatora minimum wycinka trasy od obiektu do obiektu OWŚ.
Dołączyć lub odłączyć się od reprezentacji można w dowolnie wybranym momencie trasy.
             Mapka trasy     Rozkład jazdy   Pozycja on-line /real time/ 
Start  30.05.2021 godz.9.30 Plik do nawigacji dostępny tu GPX
Wybrane odcinki trasy dostępne są dla rowerów szosowych oraz górskich,nie wymagają też zaawansowanej kondycji fizycznej.
Informacje o obiektach wraz z linkami wokół trasy na dole strony.
Przejazd nie ma charakteru zorganizowanego lub zrzeszonego, tylko koleżeński.

Uczestnik jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz aktualnych zasad i ograniczeń występujących w związku z występowaniem COVID-19.
Zgłoszenia na pamiątkowe dyplomy poprzez wpis na listę obecności przyjmowane będą przez reprezentację w przerwach podczas przejazdu. 
b/ Pieszo,- w terminie od 21.05.2021- 30.05.2021 należy zwiedzić 3 dowolne obiekty OWŚ,
zgłoszenie dyplomowe z krótkim opisem i fotkami wysłać na adres e-mail: sp9yffaward(at)gmail.com w terminie do 15.06.2021r.
Zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą na publikacje wizerunku na stronie www programu.
Pamiątkowe dyplomy turystyczne w formie elektronicznej rozsyłane będą mailowo do 30.06.2021r. .
Dla Harcerzy

Zapraszamy wszystkie Harcerskie Kluby Łączności (HKł) do:
1.    zgłoszenia do dnia: 28 kwietnia 2021, chęci pracy swej radiostacji w wybranym obiekcie Śląskiego Obszaru Warownego.
W zgłoszeniu proszę napisać:
•    pod jakim znakiem będziecie pracować,
•    Z jakiego Obiektu chcecie pracować
•    dzień godzinę rozpoczęcia i zakończenia nadawania,
•    częstotliwość, rodzaj emisji, (według informacji na stronie: https://sfota2016.wixsite.com/2021)
powyższe zgłoszenie należy przesłać  na adres: lacznosc(at)slaska.zhp.pl

2.   Wzięcia udziału w z złazie gwiaździstym, organizowanym w dniu 30.maja 2021r.
     - Organizatorami poszczególnych  tras, są Harcerskie Kluby Łączności działające w Chorągwi Śląskiej ZHP.  
     - Uczestnikami złazu są zastępy harcerskie (maksymalnie 6 osób).
     - Poszczególne HKŁ ustalają trasę złazu oraz sposób jej pokonania (pieszo czy rowerami).
     - Wszystkie zastępy muszą dotrzeć na metę złazu (schron, bojowy nr 52 - muzeum militarne Dobieszowice,
       do godziny 12:00.
Zgłoszenie HKŁ biorących udział w złazie, należy przesłać  na adres: lacznosc(at)slaska.zhp.pl  do 28 kwietnia.
Szczegółowe informacje dotyczące programu złazu, wyposażenia uczestników itp., wysłane zostaną klubom po uzyskaniu powyższego zgłoszenia.
Czuwaj!
                                                          Inspektorat Łączności
                                                           Chorągwi Śląskiej ZHP

Podczas SFOTY III można dodatkowo zdobyć punkty do oznaki wydawanej przez PTTK „Fortyfikacje Województwa Śląskiego”

informacje pod linkiem http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_okfws.html

                 
 
 
                                                       
                                                     WZÓR DYPLOMU RADIOWEGO                                           
 
 
                                                                                                                                                                   WZÓR DYPLOMU TURYSTYCZNEGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
Więcej informacji o OWŚ na stronie:
„Pro Fortalicium”
Architectura Militaris XX by SP9YFF
oraz
https://www.facebook.com/PolskiSchronDowodzeniaOwSlaskChorzowProFortalicium/
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=dow
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=maciejkowice
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=lagiewniki
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=304
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=brzeziny
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=kamien
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=bobrowniki
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=wymyslow
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=b2_zalew
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=pokg
http://www.fortyfikacja.pl/index.php?a=wesola
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2021 SP9YFF Proudly created with Wix.com
piechtya.jpg
na kole.jpg
radyjok.jpg
harc.png
hamradioaward_SAMPLE_resize.jpg
turistresize_sample.jpg
bottom of page